آخرین مسافر
دی 1393
ش ی د س چ پ ج
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


آرشیو
موضوع بندی
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388
هنگامه ظهور و شباهتهاى آن به قیامت

 

1 - اجتماع بزرگ
هنگام‏ظهور حضرت بقیةاللَّه یاران و شیعیان آن جناب از گوشه و کنار جهان نزد او اجتماع مى‏کنند و به یاریش مى‏شتابند.

2 - آن رویداد حتمى است
مژده‏ظهور امام عصر و برقرارى حکومت جهانى عدل و داد به دست آن حضرت، با بیانى محکم در آیات و احادیث آمده است و آن را وعده‏اى حتمى و تخلّف‏ناپذیر توصیف نموده‏اند.

3 - ناگهانى خواهد بود
در احادیث تأکید شده که زمان قیام حضرت مهدى  نامعلوم است و هنگامه ظهور ناگهانى است و خداوند امر قیام آن حضرت را به شبى سامان مى‏بخشد.

4 - برانگیخته شدن مردگان
در زمان‏ظهور حضرت‏بقیةاللَّه جمعى از اموات‏مؤمنان به اذن خداوند زنده مى‏شوند و به زندگى دنیا باز مى‏گردند و این امر چنان واضح و مسلّم است که در برخى از دعاهاى مشهور به صورت یکى از حوایج و خواسته‏هاى مهم شیعیان و منتظران یاد شده است.

5 - نزدیک بودن آن حادثه بزرگ
در تفسیر و بیان آیاتى چند از قرآن کریم نزدیک بودن زمان ظهور حضرت بقیةاللَّه - ارواحنا فداه - روایت شده است، همان گونه که بر نزدیک بودن وقوع قیامت در آیات قرآن تأکید گردیده است.

6 - فرمانروایى مطلق خداوند

در هر زمانى قدرت الهى جلوه‏هایى دارد که خردمندان از شناخت رموز و اسرار آن عاجزند و زورمندان در برابر اراده او فرومانده‏اند. لیکن قدرت نمایى کامل و فرمانروایى مطلق در هنگامه ظهور حضرت قائم  آشکار مى‏گردد که همه مردمان در برابر فرمان خداوند خاضع و تسلیم خواهند بود و بساط زورمندان و ستمکاران برچیده خواهد شد.

7 - عذاب بزرگ
از جمله شباهتهاى دوران ظهور حضرت بقیةاللَّه - ارواحنا فداه - به عرصه‏هاى رستاخیز؛ کیفرهاى بزرگ و سختى است که براى بدکرداران مقرر گردیده است. زیرا در هر دو هنگام، فرصت جبران و بازگشت از دست رفته و مهلت توبه پایان یافته است.

8 - ایّام‏اللَّه

از مفاهیم بلند و پربار قرآن کریم عنوان ایّام اللَّه است که در دو آیه به کار رفته است.

ایّام اللَّه؛ روزهایى است که قدرت و عظمت خداوند در آنها به طور کامل نمودار گردیده و نیروهاى مردم بى اثر مانده و از کار افتاده است. از جمله شباهتهاى دوران ظهور حضرت بقیةاللَّه به قیامت؛ آن است که هر دو هنگام، مهمترین و روشنترین مصادیق ایّام اللَّه به شمار آمده‏اند.

9 - یوم الخروج
از مفاهیم بلند قرآنى که مشتمل بر یکى از شباهتهاى هنگامه ظهور حضرت بقیةاللَّه به صحنه قیامت است؛ یوم الخروج است. یوم الخروج فقط یک بار در قرآن کریم یاد شده و راجع به آن سه تفسیر بیان گردیده است: زمان اقدام مسلّحانه حضرت امام قائم‏علیه السلام؛ دوره رجعت و بازگشت جمعى از اموات به جهان؛ بیرون آمدن تمامى مردگان از قبرها در قیامت.

10 - یوم موعود
ظهور و برپایى دولت حقّه امام عصر وعده بزرگ الهى است که همواره توسط انبیاء و اولیاء و همچنین در آیات قرآن کریم مورد تأکید واقع گردیده است.

11 - روز جدایى حق جویان از اهل باطل

از ویژگیهاى دوران ظهور حضرت ولىّ عصر آن است که مؤمنان و حق جویان از اهل باطل جدا مى‏شوند. چنانکه در احادیث آمده است. على‏علیه السلام فرمود: منادى در ماه رمضان از ناحیه مشرق هنگام سپیده دم ندا مى‏دهد؛ اى اهل هدایت! جمع شوید. و یک منادى از سوى مغرب پس از ناپدید شدن سرخى شفق فریاد مى‏کشد؛ اى اهل باطل! جمع شوید.

12 - عقوبت فراگیر

دوران ظهور حضرت بقیةاللَّه هنگام ریشه کن شدن کفّار و ظالمین است، و دست انتقام الهى همه کج اندیشان و بدکرداران را فرا مى‏گیرد. در دعایى چنین آمده است: به او (امام عصر) الهام کن تا هیچ پایه‏اى از آنان (دشمنان) را بر جاى نگذارد، مگر این که آن را ویران سازد...

13 - خوارى و رسوایى مجرمان

از ویژگیهاى‏مهم هنگامه‏ظهور حضرت ولىّ عصر خوارى و زبونى و ذلّت کافران و ناپاکان است.

امام باقرعلیه السلام فرمود: هرگاه قائم‏علیه السلام بپاخیزد ایمان را بر هر ناصبى عرضه مى‏کند. اگر به طور حقیقى آن را پذیرفت (که هیچ)، وگرنه گردنش را مى‏زند.

14 - یوم الدّین
واژه یوم‏الدّین سیزده بار در قرآن کریم یاد شده و به دو معنى تفسیر گردیده است. اوّل: روز قیامت؛ دوّم: هنگام ظهور حضرت مهدى.

سیّد مهدى حائرى‏قزوینى 

تبیان


تعداد بازدیدکنندگان : 458990


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها


Free Page Rank Tool